Traduccions

 

Traduccions jurades anglès > català

Traduccions de català, espanyol,

anglès, francès, alemany, rus i xinès

  • Webs

  • Màrqueting i publicitat

  • Relacions comercials

  • Textos administratius

  • Presentacions en Power Point

  • Turisme

  • Literatura i teatre

  • Periodisme

Altres serveis lingüístics

 

Correcció de textos en català

Revisió ortogràfica i d’estil

Transcripcions

Interpretacions d'enllaç

Subtitulació i doblatge

Subtitulació per a persones sordes

Informes de lectura