Preparació al Certificate in Advanced English (C1)

 

Durada: 210 hores, d’octubre a maig

 

Objectius: El curs està dissenyat per dotar els estudiants de les destreses específiques i estratègies per aprovar l’examen oficial de Cambridge. Així doncs, es treballaran les estratègies concretes per desenvolupar l’idioma i adquirir les destreses que requereix l’examen (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita, gramàtica i lèxic) a partir d’explicacions teòriques, exercicis i situacions pràctiques.

 

Contingut:

GRAMMAR

Reduced relative clauses

Time clauses

-ing forms

Conditionals 1 & 2

Past simple vs past continuous

Expressing the future

Comparison

The passive

Inversion after negative introductions

Modals & semi modals

Infinitives & -ing forms

Reported speech

The subjunctive

Forming participles

VOCABULARY

Holidays & celebrations

Health

Homonyms

House & home

Idioms

Commonly confused words