Iniciació a l'alemany

 

Durada: 35 hores

 

Objectius: assolir un nivell bàsic que sigui suficient per a l’ús diari de l’idioma. Es proporciona un vocabulari bàsic i, alhora, es dóna molta importància a la bona pronunciació i a l’ús correcte de les formes gramaticals.

 

Contingut:

FUNCIONS

 • Saludar i acomiadar-se

 • Presentar-se

 • Lletrejar el nom

 • Els idiomes

 • Procedència i lloc de residència

 • L’edat. El número de telèfon

 • Les professions i els oficis

 • La família

 • Qui és? Què és?

 • L’habitatge

 • On és? Descriure una habitació

 • El transcurs del dia. L’hora

 • Treball i temps lliure

 • Temps lliure. Vacances. Aficions.

 • Dies i mesos

 • Menjar i beguda

 • El temps

 • La roba

 • El cos

GRAMÀTICA

 • L’article i el substantiu

 • Els pronoms personals

 • Els verbs "Sein" i "Haben"

 • El present d’indicatiu

 • L’adjectiu

 • Adjectius Possessius

 • Els pronoms demostratius

 • Les declinacions de nominatiu

 • Les declinacions d’acusatiu

 • Les declinacions de datiu

 • Les declinacions de genitiu

 • La negació

 • Preposicions de temps

 • Preposicions de lloc

 • L’oració interrogativa

 • Pronoms interrogatius

 • Conjuncions

 • Comparatiu i superlatiu

 • Adverbis de temps i lloc