Anglès de negocis 2

 

Durada: 35 hores

 

Objectius:

 • Millorar les capacitats tant en l’expressió com en el vocabulari d’anglès de negocis

 • Ampliar vocabulari i els coneixements d’anglès comercial i de negocis

 • Millorar la comprensió auditiva

 • Millorar l’expressió escrita, formal i informal

 • Adquirir desimboltura en l’expressió oral tant en l’àmbit empresarial com en contextos socials mitjançant l’ús de vocabulari en anglès adaptat a la conversa de negocis.

A través de la pràctica, l’alumnat estarà capacitat per:

 • Fer presentacions en anglès

 • Expressar la seva opinió i idees en el context laboral

 • Participar en negociacions en anglès i expressar-se amb fluïdesa en resoldre problemes en un marc laboral

 

Contingut:

 • Participació en reunions i conferències

 • Negociacions i acords

 • Viatges de negocis (aeroport, hotel)

 • Descripció de gràfics

 • Trets culturals

 • Vocabulari i expressions de màrqueting, publicitat, finances, Internet...