Avís legal

 

Aquest lloc web i tot el seu contingut és propietat de OneWay, language services S.C.P. (d’ara endavant OneWay), excepte les imatges difoses amb autorització expressa dels seus propietaris.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni del seu contingut.

  • OneWay no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest centre.

  • OneWay no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

  • En cap cas les cookies serviran per emmagatzemar informació no autoritzada que permeti identificar la persona física usuària del web.

 

Política de privacitat

Les seves dades personals i professionals reben un tractament confidencial i no s’usaran amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la prestació de serveis.

Tanmateix, el tractament de totes les dades responsabilitat de OneWay compleix les disposicions establertes per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l’Estat nombre 298, de 14 de desembre de 1999), que garanteixen la confidencialitat.