L'aprenentage és un tresor que seguirà

el seu amo a tot arreu

Proverbi xinès